Verenigingen

Zusterhulp

Bijeenkomst voor vrouwen binnen en buiten de Baptistengemeente Heerenveen. Het doel is waar dat nodig is en Zusterhulp de mogelijkheden heeft, activiteiten te ondernemen ten behoeve van de zending. Daarnaast is het voor Zusterhulp belangrijk in de gemeente de saamhorigheid te bevorderen en aandacht te hebben voor elkaar en de medemens.

Opgericht in oktober 1936.
Aantal leden: 14.

Zusterhulp houdt haar bijeenkomsten één keer in de 3 weken op vrijdagmorgen om 10.00 uur.

Vast onderdeel van de bijeenkomsten van Zusterhulp is het overdenken van een Bijbelgedeelte. Daarnaast worden, na de koffie, de ochtenden ingevuld met verschillende “activiteiten”, zoals bloemschikken, het luisteren naar een (reis-) verhaal of een lezing over een interessant of actueel onderwerp. Elk jaar wordt door Zusterhulp een Adventsviering georganiseerd waarbij ook derden mogen aanschuiven.

Contactpersoon: Fokje de Hey

Zangkoor Cantémus

We zijn een actief koor met leden uit diverse kerken en we verlenen medewerking aan diensten rond Pasen, Kerst en speciale gelegenheden. Wie van zingen houdt is welkom.

Opgericht op 17 februari 1949.
Aantal leden: 20
Het zangkoor repeteert iedere woensdagavond van 20.00 uur tot ca. 21.30 uur in de kerkzaal.
 
Bestuur:
Dirigente: Neli de Haan
Voorzitter: Egbert Hoen
Secretaris / Penningmeester: Janny Geertsma

Pniël over grenzen

De werkgroep organiseert regelmatig benefietmaaltijden en andere acties ter ondersteuning van diaconale projecten in Zambia en Sierra Leone.  Leden van onze gemeente hebben daarmee rechtstreekse verbindingen, waardoor de bijdragen gegarandeerd ten goede komen aan de doelgroepen.
Op deze wijze kunnen o.a. leerkrachten van een school in Lusaka worden betaald. De gemeente staat garant voor de kosten van de leerkrachten. Ook wordt er geld in gezameld voor het eten van de kinderen die les krijgen.

Contactpersoon: Janny Geertsma.
Voorzitter: Egbert Hoen
Secretaris: Janny Geertsma
Edzer van der Veen
Elly Valk