Pniel over grenzen

Commissie "Pniël over Grenzen" organiseert jaarlijks diverse activiteiten om geld in te zamelen voor onze twee diaconale doelen t.w.

Project Zambia:

In Zambia, in de plaats Lusaka sponsoren we een lagere school genaamd Mercy Ministries.
Op deze school wordt onderwijs gegeven aan gewone kinderen en gehandicapte kinderen.
We hebben geholpen met de bouw van de school, de leermiddelen, meubilair etc. Inmiddels worden de leerkrachten voor de gehandicapte kinderen door ons gesponsord. Momenteel is het programma de Ischool nieuw in Zambia, zij introduceren de technologie van de computer op de lokale school en Mercy Minitries mag hieraan mee doen. Zo konden we de leerkrachten een opleiding laten volgen en zijn er al diverse tablets aangeschaft.
De in Zambia woonachtige familie Kern, familie van leden van onze gemeente onderhouden de contacten en zorgen dat de financiën op de juiste plaats komen.

School Lusaka

Project Sierra Leone:

Tot 2013 steunde onze gemeente het project Stepping Stones van Aad en Mettie Kik-Boonstra onder oorlogsslachtoffers in Sierra Leone. Een andere Nederlandse organisatie nam die taak daarna over. Dat gold niet voor de zorg voor de jonge weduwe Kai, die als huishoudelijk medewerkster aan het project verbonden was. Aad en Mettie besloten om haar en haar gezin van 5 kinderen en een pleegkind te blijven steunen, met name voor schoolgeld en  ook voor levensonderhoud tijdens de ebola.
Pniël over Grenzen draagt ook bij aan deze ondersteuning.


Giften voor "Pniël over Grenzen" kunnen worden overgemaakt naar rek. nr. NL82 INGB 0000 8203 28 t.n.v. Baptistengemeente Heerenveen, te Heerenveen onder vermelding van: Gift Pniël over Grenzen.


Baptistengemeente Heerenveen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).