Pniel over grenzen

Commissie "Pniël over Grenzen" organiseert jaarlijks diverse activiteiten om geld in te zamelen voor onze twee diaconale doelen in Afrika.

Stichting Makombeh:

Stichting Makombeh heeft sinds de oprichting in 2007, ruim twee honderd kinderen in Sierra Leone aan een betere toekomst geholpen door ze basisonderwijs te bieden en ze daarmee voor te bereiden voor de middelbare school. Momenteel genieten 200 jongens en meisjes (4-12 jaar) onderwijs en beheert de stichting 6 klaslokalen (+ 1 kantoor), 4 toiletten, 1 speelveld en heeft het 8 leerkrachten in dienst. Daarnaast bekostigt de stichting lesmaterialen, uniforms en biedt ze micro kredietprogramma’s voor ouders die net het hoofd boven water kunnen houden. In 2018 zijn 3 nieuwe klaslokalen gebouwd en is de waterput in het dorp hersteld. Daarmee kunnen de kinderen schoon drinkwater krijgen en hoeven ze de kilometerslange tocht naar het moeras niet meer te lopen om water voor het gezin te halen.

De hoofdtaak van stichting Makombeh is het financieren en adviseren van  de school, de leerkrachten en de leerlingen. De stichting streeft naar een sterke school met een hoge leskwaliteit, gegeven door gediplomeerde leerkrachten. Twee assistent leerkrachten volgen nu een opleiding tot gediplomeerd leerkracht. De school wordt mede gerund door de gemeenschap zelf, waarbij de moeders in de middag eten koken voor de kinderen.

Door de inzet van de lokale gemeenschap en de belangeloze inzet van het bestuur, kent de stichting geen overhead en komen alle financiële middelen ten goede aan de school. In 2021 is de school het 14e schooljaar in gegaan.

Zie ook : http://www.stichtingmakombeh.nl/

 

Steun aan Kai en haar kinderen

Sinds Aad en Mettie Kik in 2013 stopten met hun werk in Sierra Leone, besloten ze wel steun te blijven geven aan de jonge weduwe Kai Mansaray. Kai leerden ze kennen toen zij als huishoudelijke hulp tijdelijk bij hen aan het werk kon gedurende hun verblijf in Sierra Leone. Kai heeft zes kinderen en geld voor scholing of levensonderhoud had ze nauwelijks. Met giften uit Nederland kan het schoolgeld nu betaald worden, want scholing is belangrijk. Ook kon Kai van de giften een kleine marktkraam inrichten om zo te kunnen voorzien in haar onderhoud. Na een inzamelingsactie op een familiefeest was het zelfs mogelijk voor Kai een klein stenen huis laten bouwen, waardoor haar levensstandaard flink verbeterde.

Nu er een geasfalteerde weg door haar dorp Jui, vlak bij Freetown, wordt aangelegd, wil Kai graag een winkeltje vlak voor haar huis realiseren, waardoor ze niet meer elke dag met haar koopwaar naar de provinciale weg hoeft te lopen. We steunen dit plan van harte en hebben toegezegd haar ook daarmee financieel mee te helpen. Helaas heeft ze soms wat van het geld nodig voor noodzakelijke reparaties als na hevige regenval het dak gaat lekken. Dit gezin verdient onze steun. We kennen Kai en we weten dat ze zich met grote inzet zal blijven richten op een betere toekomst voor haar kinderen. De kinderen steunen haar daarbij en werken mee waar het maar kan.

Na het overlijden van haar man Aad in 2022 zal Mettie dit kleine project met steun van donoren blijven voortzetten.

 

Giften voor "Pniël over Grenzen" kunnen worden overgemaakt naar rek. nr. NL82 INGB 0000 8203 28 t.n.v. Baptistengemeente Heerenveen, te Heerenveen onder vermelding van: Gift Pniël over Grenzen.


Baptistengemeente Heerenveen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).