Pniëlbode

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is, zal de  Pniëlbode van Juni, Juli en Augustus 2018 niet op de website te lezen zijn. In het najaar van 2018 zal een beslissing genomen worden over de websiteversie van de  Pniëlbode.

U kunt hier de actuele Pniëlbode lezen en downloaden.
U hoeft alleen maar op de datum te klikken:
De laatste Pniëlbode is van:

Informatie:

Het gemeenteblad is verkrijgbaar in geprinte of digitale versie.
Contributie gedrukte versie: minimaal 15,00 Euro per jaar.
Contributie en toezending gedrukte versie per post: minimaal 30 euro per jaar.
Contributie digitale versie: minimaal 10,00 Euro per jaar.
De contributie kan worden overgemaakt naar: rek. nr. NL12 INGB 0005 7130 07 t.n.v. Administratie Pniëlbode

Administratie: Ineke van der Veen
Redactie: Jos Gerritsen
Opmaak en vormgeving: Janny Geertsma