Home

De Baptistengemeente Heerenveen is een kleine warme gemeente waar mensen zich snel op hun gemak en thuis voelen. Waar ruimte is voor je eigen opvattingen en kijk op het geloof. Waar oprechte zorg is voor elkaar en mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.
De doop door onderdompeling is een belangrijk kenmerk van onze gemeente maar belijdende leden uit andere kerkgenootschappen kunnen ook lid worden.
Voorganger is Ds Pauline Euving-Bremer die pastorale zorg tot kerntaak heeft.

De Baptistengemeente is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland en zoekt nadrukkelijk het contact met andere kerkelijke gemeenten en maatschappelijke organisaties in Heerenveen e.o.

Baptistengemeente Heerenveen heeft de intentieverklaring getekend waarmee zij de uitgangspunten van Regenbooggemeente Heerenveen onderschrijft. Een regenbooggemeente zet zich actief in voor sociale gelijkheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Dit kan onder meer door voorlichting, educatie en uiteenlopende activiteiten om de tolerantie te verhogen

Diensten

Elke zondag om 10.00 wordt er een dienst gehouden in ons kerkgebouw Pniël te Heerenveen en meestal geleid door voorgangers van buiten de eigen gemeente.
Gasten zijn van harte welkom. Een ieder die zich een kind van God weet is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de viering van het avondmaal op de 1e zondag van de maand.

Koffie-inloopmiddag

Van harte welkom 

Op maandagmiddag schenkt de Baptistengemeente Heerenveen koffie, thee en aandacht in gebouw Pniël: Leliestraat 3-5. 

Van 14.00 – 15.30 uur kun je komen en gaan wanneer je wilt. Gezellig even met elkaar kletsen. Wat je bezighoudt, of problemen mee hebt. Wat je hebt meegemaakt. 

Even er tussenuit.

Pniëlbode

Zes keer per jaar wordt de Pniëlbode in digitale of gedrukte versie verspreid.

Baptistengemeente Heerenveen is een kleine gemeente met een levendig verenigingsleven zoals Zusterhulp, Zangkoor Cantémus en Pniël over Grenzen.

Zusterhulp

Een groep van vrouwen van binnen en buiten de Baptistengemeente Heerenveen.
Haar doel is saamhorigheid te bevorderen en aandacht te hebben voor elkaar en de medemens. In de zomer van 2022 is zusterhulp onderdeel geworden van de koffie- inloop middagen. Onder het motto van “Samen verder” nu voor iedereen toegankelijk.

Zangkoor Cantémus

Een actief zangkoor met leden uit diverse kerken en ze verleent haar medewerking aan diensten rond Pasen, Kerst en speciale gelegenheden. Wie van zingen houdt is welkom

Pniël over Grenzen

De werkgroep organiseert regelmatig acties ter ondersteuning van diaconale projecten in Afrika. Leden van onze gemeente hebben daarmee rechtstreekse verbindingen, waardoor de bijdragen gegarandeerd ten goede komen aan de doelgroepen.

Adresgegevens en Route

Voor adresgegevens en contact informatie zie de contact pagina.

Informatie gewijzigd op: 1 juli 2024