Geschiedenis

Ontstaan van het Baptisme

Het begin van het ruim 400 jaar oude wereldwijde Baptisme van vandaag ligt in Amsterdam. Daar stichtte een groep uitgeweken Engelse dissidenten in 1609 de eerste Baptistengemeente. Die schoot geen wortel in Nederland; de groep keerde na enkele jaren weer terug naar Engeland. Van daaruit verbreidde het Baptisme zich over de gehele wereld. Het zou ruim twee eeuwen duren voordat de beweging, nu vanuit Duitsland, weer terugkeerde op Nederlandse bodem en toen met succes.
Het was 1845 toen, op initiatief van de hervormde predikant Dr. Elias Feisser, zeven bekeerde gelovigen zich in een veenvaart te Nijeveensemond door onderdompeling lieten dopen en de eerste Nederlandse Baptistengemeente, te Gasselter-Nijeveen, ontstond. Van daaruit verbreidde die beweging zich, vooral in het Noorden, maar geleidelijk aan ook in de rest van het land en werd in 1881 de Unie van Baptistengemeenten in Nederland opgericht.

Baptistengemeenten hebben de volgende kenmerken:

  1. Gemeente van gelovigen.
  2. Dopen van gelovigen, door volledige onderdompeling, op hun belijdenis.
  3. Algemeen priesterschap van gelovigen.
  4. Erkenning van de Bijbel, een boek met gezag.
  5. Het uitvoeren van de grote zendingsopdracht.
  6. De gemeentevergadering vormt het hoogste gezag.
  7. Godsdienstvrijheid

Ontstaan Baptistengemeente Heerenveen

Rond 1930 zijn twee Baptisten echtparen met hulp van ds. F. E. Huizinga, predikant te Leeuwarden evangelisatiewerk in Heerenveen begonnen. Bij de eerste evangelisatiebijeenkomst waren zeven mensen.
In 1937 werd de "Stichting Evangelisatie Pniël" opgericht. Met een royale gift van de bejaarde, meniste turfschipper Aise de Vries en diens zuster Sietske, werd er onder architectuur van dhr. U. van Houten een eigen gebouw gebouwd met een inpandige woning voor Aise en Sietske de Vries. Het gebouw werd op 11 april 1938 onder de naam Pniël geopend. Met behulp van evangelisten van de "Unie van Baptisten Gemeenten" breidde het werk en het aantal leden zich uit. De bemoeienis van de Duitse bezetter met ‘stichtingen’ versnelde de realisatie van een zelfstandige gemeente. Op 20 maart 1942 ontstond de "Gemeente van gedoopte Christenen", welke naam in 1945 is veranderd in "Baptiste Gemeente" en nog later in Baptisten Gemeente.

Kenmerken Baptistengemeente Heerenveen

De Baptistengemeente Heerenveen is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. De Unie is overkoepelend, geeft sturing en richting aan, maar kan geen regels opleggen want elke Baptistengemeente is autonoom. Daarom kunnen Baptistengemeentes hun eigen visie hebben op: bv. de plaats van de vrouw en de toegang tot het lidmaatschap.

In Heerenveen is de positie van mannen en vrouwen gelijkwaardig. De gemeente was ook de eerste in het land met vrouwelijke voorgangers. Sinds 2005 kunnen belijdende leden uit andere kerkgenootschappen lid worden. Hierin is onze gemeente binnen de Baptistengemeenten in Nederland redelijk uniek. In de statuten is geregeld wie lid kunnen worden en welke status vrienden hebben. Gemeenteleden en vrienden zijn veelal actief in allerlei groepen en verenigingen binnen de gemeente. Ook is een ieder die zich een kind van God weet van harte uitgenodigd deel te nemen aan de viering van het avondmaal op de 1e zondag van de maand. De Baptistengemeente in Heerenveen is een kleine gemeente met veel ruimte voor eigen inbreng.