Foto albums

tIn het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is, zullen er voorlopig geen foto's op de website te zien zijn.  In het najaar van 2018 zal een beslissing genomen worden over het al of niet plaatsen van foto's op de website.