Financiën

Financiën en giften

Penningmeester van de gemeente: Martin Blaak.

Administratie van vaste bijdragen:
Administratie vindt op vertrouwelijke basis plaats.
Vaste bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rek. nr. NL44 RABO 0158 3561 28 t.n.v. Baptistengemeente Heerenveen.
De administratieve verantwoording vindt plaats via anonieme persoonlijke vernummering.

Giften en andere bijdragen:
Giften en andere bijdragen voor "bijzondere doelen" kunnen worden overgemaakt naar rek. nr. NL82 INGB 0000 8203 28 t.n.v. Baptistengemeente Heerenveen.

Pniël over Grenzen:
Giften voor "Pniël over Grenzen" kunnen worden overgemaakt naar rek. nr. NL82 INGB 0000 8203 28 t.n.v. Baptistengemeente Heerenveen, te Heerenveen onder vermelding van: Gift Pniël over Grenzen.

Rekeningnummer voor beheer en onderhoud van het kerkgebouw en bijbehorende woningen: NL34 INGB 0672 3642 20 t.n.v. Exploitatie gebouw Baptistengemeente Heerenveen.


Leden- en vriendenadministratie: Janny Geertsma.

Baptistengemeente Heerenveen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).