Contacten

De gemeente en haar contacten buiten de muren van de kerk

De gemeente zoekt nadrukkelijk het contact met andere kerken, gemeenten en instellingen in Heerenveen e.o.

Raad van Kerken

De kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken in Heerenveen, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld.

Afgevaardigde namens onze gemeente: Trees van der Veen.

Interkerkelijke stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”

Deze stichting heeft ten doel tijdelijke hulp te bieden in geestelijke en maatschappelijke nood, vanuit het aanloophuis in Heerenveen, en voorts al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

In het bestuur van het Aanloophuis namens onze gemeente en de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd: Paulien Visser.

Algemene vergadering van de Unie-ABC, Baptisten- en CAMA- gemeenten

De Baptistengemeente is aangesloten bij de landelijk werkende Unie-ABC, Baptisten- en CAMA- Gemeenten en neemt daar actief aan deel. Tweemaal per jaar vindt er een Algemene Vergadering plaats.

De Werkgroep Uniezaken behartigt alle zaken die spelen tussen de Gemeente en de Unie en raadpleegt of adviseert daarover zo nodig de Gemeente. Ook regelt zij de afvaardiging naar en de opstelling in de Algemene Vergaderingen.